Starten door overname: experten aan het woord

Sinds 2016 is Guido de manager van overnamemarkt.be, hét online platform voor bedrijfsovernames in Vlaanderen. Hij begeleidt kopers in hun zoektocht naar een geschikte match, verschaft advies en geeft de nodige begeleiding aan ondernemers. Guido beschikt over ruim 30 jaar praktijkervaring in financiering van bedrijfsovernames, generatiewissels, management buy-out/ management buy-in en de klassieke bedrijfsoverdrachten.

3 tips van de expert

Zorg dat je een gezond bedrijf overneemt

Het moet duidelijk zijn waar de winst vandaan komt en ook wat de motivatie is van de overlater om de zaak nu te verkopen.

Pak eventuele hindernissen meteen aan

Denk hierbij aan het in orde brengen van de vergunningen of het oplossen van betwistingen met leveranciers of klanten. 

Sta goed stil bij het financiële plaatje

Zorg dat je de overnameprijs kan terugverdienen op 5 tot maximaal 7 jaar. En zorg dat je zoveel mogelijk verschillende financieringsbronnen kan aanwenden.

  Interesse om een onderneming over te nemen? 

  Overnamemarkt is een overnameplatform. Het platform omvat meer dan 500 aanbiedingen. De profielen met over te nemen bedrijven zijn ofwel geplaatst:

  1. rechtstreeks door verkopende ondernemers
  2. door professionele overnamebemiddelaars
  3. na begeleidingstraject door Overnamemarkt (herkenbaar aan het logo) 

  Meer info over een zaak overnemen

  Met dank aan onze partners